Search

Paziņojums par SIA „Baltic Oil Terminal” IVN akceptu.

19.01.2012 Rīgas Brīvostas pārvaldes valde, izvērtējot SIA "Baltic Oil Terminal” paredzētās darbības- naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveides Rīgā, Flotes ielā 2 ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, kuru sagatavojusi SIA "Vidrūpe", un Vides pārraudzības valsts biroja 2012.gada 6.janvāra „Atzinumu Nr.1 par ietekmes uz vidi novērtējuma aktualizēto noslēguma ziņojumu naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveidei Rīgā, Flotes ielā 2, Rīgas Brīvostas teritorijā” pieņēma lēmumu Nr.8 „Par SIA „Baltic Oil Terminal ” paredzētās darbības- naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveides Rīgā, Flotes ielā 2- akceptēšanu”.

Read more: Paziņojums par SIA „Baltic Oil Terminal” IVN akceptu.

Saņemts SIA KU "BALTIC OIL TERMINAL" iesniegums akceptēt paredzēto darbību -naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveidi

RBP paziņo, ka ir saņemts SIA KU „Baltic Oil Terminal”, reģ. Nr. LV40003511867, juridiskā adrese Katrīnas dambis 14-203, Rīga, LV - 1045, kontakttālrunis 67 508427, iesniegums akceptēt paredzēto darbību – Naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveidi Rīgā, Flotes ielā 2.

Read more: Saņemts SIA KU "BALTIC OIL TERMINAL" iesniegums akceptēt paredzēto darbību -naftas un naftas...