Meklēt

RBP aicina piedalīties sanāksmē par Rīgas brīvostas tematiskā plānojuma risinājumiem

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir uzsācis darbu pie Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes 2018. – 2030. gadam un tā ietvaros turpina pavasarī iesākto diskusiju ciklu par tematisko plānojumu risinājumiem. 21. oktobrī tiek organizēta paplašinātā darba grupas sanāksme par Rīgas brīvostas tematisko plānojumu. Kopā ar darba grupas pārstāvjiem uz sanāksmi aicināti ierasties visi, kam aktuāli ar Rīgas ostas darbību un attīstību saistītie risinājumi teritorijas plānojumā. Rīgas brīvostas pārvalde aicina sanāksmē piedalīties Rīgas ostas uzņēmumu, profesionālo organizāciju, kā arī Mangaļsalas, Vecmīlgrāvja, Sarkandaugavas, Kundziņsalas, Voleru, Krēmeru, Bolderājas un Daugavgrīvas apkaimju iedzīvotāju nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

Lasīt tālāk: RBP aicina piedalīties sanāksmē par Rīgas brīvostas tematiskā plānojuma risinājumiem

Kruīzu jomā prognozē veiksmīgu nākamo gadu attīstību Baltijas jūras reģionam

Rīgas brīvostas pārvalde (RBP) pārstāvēja Rīgas ostu divos starptautiskos kruīza nozares pasākumos - izstādē un konferencē “SeatradeMed”, kā arī projekta  „Zaļā kruīza osta – kruīza ostu ilgtspējīga attīstība” (Green Cruise Port – Sustainable Development of Cruise Port Locations) konferencē. “SeatradeMed” ir nozīmīgākais Eiropas kruīza nozares pasākums, kas notiek katru otro gadu mijoties ar “SeatradeEurope”. Izstādes un konferences fokusā atrodas Vidusjūras reģions, bet, ņemot vērā, ka Vidusjūra ir otrais lielākais kruīzu galamērķis pasaulē, šajā pasākumā satiekas visi nozīmīgākie kruīzu nozares spēlētāji un tiek apspriesti visai kruīzu nozarei būtiski jautājumi. Savukārt Green Cruise Port konferencē RBP kopā ar citām Eiropas kruīza ostām strādā pie kopējas reģiona vīzijas par vides sakārtošanu ostās, izmantojot Eiropas fondu piedāvātos instrumentus - pētījumus, labās prakses piemērus u.c.

Lasīt tālāk: Kruīzu jomā prognozē veiksmīgu nākamo gadu attīstību Baltijas jūras reģionam

Rīgas osta pārstāvēta starptautiskajā forumā “Transporta un tranzīta potenciāls” Sanktpēterburgā

Pagājušajā nedēļā Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks - Mārketinga direktors Edgars Sūna pārstāvēja Rīgas ostu IX starptautiskajā forumā “Transporta un tranzīta potenciāls” Sanktpēterburgā, Krievijā. Ikgadējo forumu organizē par transporta politiku atbildīgās Krievijas  institūcijas, un tā mērķis  ir izstrādāt efektīvus risinājumus Krievijas transporta sistēmas konkurētspējas paaugstināšanai. Rīgas brīvostas pārvaldes pārstāvji forumā piedalās otro gadu, lai  sekotu līdzi aktuāliem Krievijas transporta politikas jautājumiem un izvērtētu to ietekmi uz Rīgas ostu.

Lasīt tālāk: Rīgas osta pārstāvēta starptautiskajā forumā “Transporta un tranzīta potenciāls” Sanktpēterburgā

Aicinām skolēnus piedalīties konkursā “Osta pilsētai” un apzināt Rīgas brīvostas pienesumu Latvijas ekonomikai

Rīgas brīvostas pārvalde izsludina ikgadējo zinātniski pētniecisko darbu konkursu skolēniem “Osta pilsētai”, kura mērķis ir veicināt ostas pienesuma Latvijas ekonomikai apzināšanu, analīzi un nākotnes iespējas, iesaistot mērķtiecīgākos un spējīgākos Latvijas skolēnus.

Konkurss tiek rīkots jau devīto reizi un tajā aicināti piedalīties Latvijas Republikas vidējās izglītības iestāžu 11. vai 12.klases skolēni, kā arī jebkurš vidējās speciālās izglītības iestādes vai arodizglītības iestādes vecāko klašu audzēknis. Jaunieši tiek aicināti meklēt un rast jaunas, starpnozaru disciplīnās balstītas idejas ostas konkurētspējas palielināšanai, īpaši ņemot vērā, ka šogad Rīgas brīvostas pārvaldes konkursa virstēma saistīta ar ostas pienesumu Latvijas ekonomikai.

Lasīt tālāk: Aicinām skolēnus piedalīties konkursā “Osta pilsētai” un apzināt Rīgas brīvostas pienesumu...

Atklāta iepirkuma procedūra „Rīgas brīvostas akvatorijas zemūdens apsekošana”


Foto: Ilmārs Znotiņš

Ir uzsākta Rīgas brīvostas pārvaldes (RBP) izsludinātā atklātā iepirkuma procedūra „Rīgas brīvostas akvatorijas zemūdens apsekošana”. Procedūras rezultātā tiks noslēgts līgums par ūdenslīdēju pakalpojumiem zemūdens apsekošanas darbu veikšanai. Zemūdens darbus RBP galvenokārt izmanto, lai veiktu ikgadējo apsekošanu Rīgas brīvostas pārvaldes lietošanā esošām piestātnēm, kā arī neparedzamu un steidzamu hidrotehnisko būvju zemūdens remonta nepieciešamo vietu apsekošanai.

Lasīt tālāk: Atklāta iepirkuma procedūra „Rīgas brīvostas akvatorijas zemūdens apsekošana”

Rīgas ostas Kuģu satiksmes vadības centrs piedalās vienotas sistēmas izstrādē informācijas saņemšanai no kuģiem Baltijas jūras reģionā

Kuģu satiksmes vadības (KSV) centra vadītājs Jurijs Zariņš  pārstāvēja Rīgas brīvostas pārvaldi (RBP) Baltijas jūras reģiona Kuģu satiksmes vadības un kuģu ziņošanas sistēmu harmonizācijas (Vessel traffic service and ship reporting system harmonization) darba grupas sanāksmē Hamburgā. Baltijas jūras valstu ostu un citu KSV operatoru pārstāvji reizi gadā tiekas darba grupas sanāksmēs, lai panāktu Baltijas jūrā vienotu sistēmu kā KSV centri saņem informāciju no kuģiem un savstarpēji apmainās ar to. Tāpat arī tiek mēģināts panākt, lai tiktu izstrādātas vienotas prasības KSV operatoru apmācībai, sertifikācijai un kvalifikācijas paaugstināšanai atbilstoši  mūsdienu prasībām.

Lasīt tālāk: Rīgas ostas Kuģu satiksmes vadības centrs piedalās vienotas sistēmas izstrādē informācijas...

Rīgas ostas kravu apgrozījuma dati uzrāda pozitīvas tendences konteinerkravu apgrozījumā

Šī gada 8. mēnešos Rīgas ostā apstrādāts 23,9 miljoni tonnas kravu, kas ir par 10,8% mazāk nekā 2015. gada attiecīgajā laika periodā. Kravu apgrozījuma analīze rāda, ka beramkravu apjoms ostā ir nostabilizējies, turpina samazināties lejamkravu pārkraušana, bet ģenerālkravu  apgrozījums pieaug. 2016. gada augusta mēnesī, pirmo reizi pēdējo gadu laikā, ostā pārkrauto ģenerālkravu apjoms pārsniedz lejamkravu apgrozījumu. Par pieaugumu ģenerālkravu segmentā galvenokārt gādā augošais konteineru pārkraušanas rādītājs. 2016. gada 1. pusgadā ostā apstrādāts 248,4 tūkstoši TEU vienību konteinerkravu, kas ir par 4,7% vairāk nekā 2015. gada attiecīgajā laika periodā. Augusta mēnesī pārkrautais konteineru apjoms – 339 tūkstoši TEU vienību, ir lielākais mēneša rādītājs pēdējo piecu mēnešu laikā. No Rīgas brīvostas pārvaldes viedokļa konteineru apgrozījuma pieaugums ir ļoti pozitīva tendence, jo konteinerizētās kravas rada lielāku pievienoto vērtību loģistikas nozarei, mazina  nesabalansētību starp ienākošajām un izejošajām kravām ostā, kā arī mazina ostas atkarību no Krievijas tranzīta kravām. Turklāt konteineru pārkraušana ir ekoloģiski tīrākais no kravu pārkraušanas veidiem un ļoti efektīvs, jo konteiners ir pielāgots pārvadāšanai visos transporta veidos (kuģis, dzelzceļš, autotransports) un ērti pārvietojams no viena transporta veida uz citu. Tādēļ pasaulē arvien vairāk kravu tiek pārvadātas konteineros un Rīgas osta seko šai tendencei.

Statistika pieejama šeit

Lasīt tālāk: Rīgas ostas kravu apgrozījuma dati uzrāda pozitīvas tendences konteinerkravu apgrozījumā

Indijas elektronikas, informācijas tehnoloģiju un tieslietu ministra vizīte Rīgas ostā

16. septembrī Rīgas ostu apmeklēja Indijas elektronikas, informācijas tehnoloģiju un tieslietu ministrs Ravi Šankars Prasads (Ravi Shankar Prasad) un pavadošā delegācija. Vizītes mērķis bija iepazīties ar Rīgas brīvostu un sadarbības iespējām ar Indiju, īpašu uzmanību pievēršot iespējām realizēt daudzfunkcionālu noliktavu un kravu pārkraušanas centru Kundziņsalā, kas kalpotu kā kravu izplatīšanas un konsolidācijas centrs Indijas un citu valstu precēm Ziemeļeiropas, Krievijas un NVS valstu tirgiem. Rīgas ostā Indijas delegācija apmeklēja Kuģu satiksmes vadības centru un tikās ar Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieku – Mārketinga direktoru Edgaru Sūnu, Ostas kapteini Artūru Brokovski-Vaivodu un SIA “Kundziņsalas ziemeļu projekts” pārstāvjiem.

Lasīt tālāk: Indijas elektronikas, informācijas tehnoloģiju un tieslietu ministra vizīte Rīgas ostā

Ar Duisburgas ostas prezidentu pārrunāti sadarbības jautājumi Eirāzijas loģistikas ķēžu nodrošināšanai

7. septembrī Rīgas ostu apmeklēja Duisburgas ostas prezidents un valdes priekšsēdētājs Ēriks Štāke (Erich Staake). Duisburkgas ostas pārstāvis tikās ar Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieku – Mārketinga direktoru Edgaru Sūnu un tika iepazīstināts ar ostu, veicot izbraukumu pa Rīgas ostas akvatoriju. Duisburgas osta ir pasaules lielākā iekšzemes osta, kura pēdējo gadu laikā ir attīstījusies par vadošo loģistikas mezglu Centrāleiropā. Ēriks Štāke bija ieradies Latvijā, lai tiktos ar LR Satiksmes ministrijas, AS Latvijas dzelzceļš un Rīgas brīvostas pārvaldes pārstāvjiem, lai runātu par Latvijas sadarbību ar Duisburgas ostu Eirāzijas piegāžu ķēžu nodrošināšanā.

Lasīt tālāk: Ar Duisburgas ostas prezidentu pārrunāti sadarbības jautājumi Eirāzijas loģistikas ķēžu...

Rīgas ostu apmeklē augsta līmeņa Baltkrievijas transporta nozares pārstāvji

Šodien 15. septembrī Rīgas ostu apmeklēja Baltkrievijas transporta un komunikāciju ministra pirmais vietnieks un Latvijas-Baltkrievijas Transporta darba grupas vadītājs Aleksejs Avramenko, kā arī Baltkrievijas Dzelzceļa kompānijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Igors Šilovs. Viesi tikās ar Rīgas brīvostas pārvaldnieku Leonīdu Loginovu un iepazinās ar ostu veicot izbraukumu pa ostas akvatoriju.

Lasīt tālāk: Rīgas ostu apmeklē augsta līmeņa Baltkrievijas transporta nozares pārstāvji

Kazahstānas žurnālistu delegācija Rīgas brīvostā

6. septembrī Rīgas brīvostu apmeklēja žurnālistu grupa no Kazahstānas. Žurnālisti tika iepazīstināti ar Rīgas ostas darbību, dodoties izbraukumā pa ostas akvatoriju. Kazahstānas žurnālistu vizīti Latvijā organizēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un delegācijas sastāvā bija žurnālisti no Kazahstānas biznesa medijiem. Galvenie interesējošie jautājumi bija uzņēmējdarbības iespējas un noteikumi Rīgas ostā, kā arī esošā un nākotnē iespējamā sadarbība ar Kazahstānu loģistikas un tranzīta jomā. Rīgas brīvostas pārvalde ir ieinteresēta pozitīvas informācijas izplatīšanā Kazahstānas medijos, jo ņemot vērā tās tirgus apjomus un izejvielu krājumus Kazahstāna ir nozīmīgs partneris gan Rīgas ostai, gan Latvijas tranzīta nozarei kopumā. Lielu lomu spēlē arī tas, ka Kazahstānas transporta politika pēdējos gados ļoti nopietni vērsta uz Kazahstānas kā tranzītvalsts starp Eiropu un Ķīnu attīstību. Sakarā ar pašreizējo Krievijas politiku attīstot savas ostas, un pārorientējot Krievijas izcelsmes kravas uz tām, sadarbībai ar Kazahstānu ir ļoti liels potenciāls – gan kravu piesaistē no šīs valsts, gan veidojot transporta koridoru pārvadājumiem no Ķīnas.

Novērtē Krievu salas projektu

Šodien Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas deputāti līdz ar Rīgas pilsētas arhitektu Gvido Princi izbraukuma sēdes ietvaros apmeklēja un novērtēja Rīgas brīvostas īstenotā projekta “Infrastruktūras attīstība Rīgas ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra uz Krievu salu” infrastruktūru. Jaunais Krievu salas termināļa infrastruktūras projekts līdz ar saistītajiem VAS “Latvijas Dzelzceļš” dzelzceļa infrastruktūras projektiem šogad ir izvirzīts kā viens no 11 pretendentiem uz 2016. gada balvu Rīgas arhitektūrā.

Lasīt tālāk: Novērtē Krievu salas projektu

Rīgas ostu apmeklē Pekinas pašvaldības delegācija

6. septembrī Rīgas brīvostā viesojās Pekinas Pašvaldības Tautas kongresa deputāti.  Kuģu Satiksmes vadības centrā (KSVC) Pekinas pašvaldības pārstāvji tika iepazīstināti ar ostas darbības rādītājiem, piedāvāto pakalpojumu klāstu un investīciju projektiem. Viesiem bija iespēja iepazīties ar KSVC darbu un apskatīt Rīgas ostas teritoriju – termināļus, aktīvāko ostas attīstības rajonu – Kundziņsalu un jauno ostas infrastruktūru Krievu salā. Pekinas pašvaldības deputāti aktīvi interesējās par dažādām sadarbības formām loģistikas jomā un Ķīnas uzņēmēju iespējām Rīgas ostā. Tika apspriesti uzņēmējdarbības uzsākšanas noteikumi Rīgas ostā un Brīvās ekonomiskās zonas darbības principi. Viesi atzina, ka viņu vizītes mērķis ir iegūt pēc iespējas vairāk informācijas, lai, atgriežoties Pekinā, to varētu nodot tiem, kas interesējas par sadarbību.

Lasīt tālāk: Rīgas ostu apmeklē Pekinas pašvaldības delegācija

Pozitīvi rezultāti sadarbībai ar iedzīvotāju biedrību “Kundziņsala”

foto: A.Liepiņš

Rīgas brīvostas pārvalde (RBP), realizējot sociālās atbildības politiku par ostas apkaimju iedzīvotāju un ostas sadarbību, ir pabeigusi vairākus projektus Kundziņsalas teritorijā. Šī gada laikā ir  nodrošināta un labiekārtota iedzīvotāju piekļuve Sarkandaugavai. Ir ierīkota pludmale, kā arī izcirsti koki un krūmi atpūtas zonā. Ir sniegts tehnisks atbalsts iedzīvotāju biedrībai “Kundziņsala” volejbola laukuma izveidošanai. RBP ir izstrādājusi, saskaņojusi visās atbildīgajās instancēs un pieņēmusi jaunus noteikumus dzelzceļa kustībai  Kundziņsalā. Jaunie noteikumi paredz ātrāku vilcienu kustību, kuras rezultātā ir pieaudzis vagonu grupēšanas ātrums. Praktiskais ieguvums Kundziņsalas iedzīvotājiem ir būtiski samazinājies stāvēšanas laiks pie dzelzceļa pārbrauktuves 6. šķērslīnijā.  Pašreiz tiek risināts jautājums par dzelzceļa joslas norobežošanu gar dzīvojamo rajonu, lai mazinātu trokšņus, putekļus un uzlabotu ainavu.

Lasīt tālāk: Pozitīvi rezultāti sadarbībai ar iedzīvotāju biedrību “Kundziņsala”

Uzsākti padziļināšanas darbi Rīgas ostā pie Kundziņsalas

Rīgas brīvostas pārvalde ir uzsākusi remonta padziļināšanas darbus Rīgas ostas akvatorijā pieejas kanālā pie SIA “Riga fertilizer terminal” (RFT) piestātnēm. Pēc padziļināšanas darbu pabeigšanas dziļums pie uzņēmuma piestātnēm sasniegs 14 metrus. Padziļināšana ir būtiski nepieciešama uzņēmuma RFT turpmākas sekmīgas darbības nodrošināšanai, lai varētu apkalpot lielāka izmēra kuģus un paaugstināt pārkraušanas efektivitāti. RFT Kundziņsalas teritorijā darbību uzsāka 2013. gada beigās un šobrīd ir lielākais minerālmēslu pārkraušanas terminālis Rīgas ostā. Kopš 2014. gada RFT veic jūras kravu pārkraušanu pilnā apmērā. 2015. gadā uzņēmums  pārkrāva 78,5% no visām Rīgas brīvostā pārkrautajām ķīmiskajām beramkravām.

Lasīt tālāk: Uzsākti padziļināšanas darbi Rīgas ostā pie Kundziņsalas