Meklēt

Rīgas brīvosta pilnībā gatava SOLAS konvencijas un Latvijas MK noteikumu prasībām par konteineru svēršanu

28. jūnija LR Ministru kabineta sēdē tika akceptēti “Noteikumi par starptautiskajiem kravu pārvadājumiem paredzēto konteineru atbilstības novērtēšanu un verificētās bruto masas noteikšanu, paziņošanu un kontroli”. Ar šiem noteikumiem Latvijā  tiek ieviestas starptautiskās saistības, kas izriet no Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS konvencija) grozījumiem. Atbilstoši SOLAS konvencijas grozījumiem kravas nosūtītājam ir pienākums noteikt konteinera verificēto bruto masu un to paziņot kuģa kapteinim un terminālim pirms konteinera uzkraušanas uz kuģa. Minētie grozījumi SOLAS konvencijā visā pasaulē stājas spēkā šī gada 1. jūlijā un visu Rīgas brīvostas konteineru termināļu pārstāvji apliecināja, ka uzņēmumi ir gatavi pildīt MK noteikumos un konvencijas grozījumos noteiktās prasības.

Lasīt tālāk: Rīgas brīvosta pilnībā gatava SOLAS konvencijas un Latvijas MK noteikumu prasībām par konteineru...

Rīgas brīvostas pārvalde uzsāk darbu pie Kundziņsalas lokālplānojuma izstrādes

Rīgas brīvostas pārvalde sadarbībā ar Rīgas domi ir uzsākusi darbu pie Kundziņsalas un teritorijas starp Sarkandaugavas atteku, Degvielas ielu, Tvaika ielu un Uriekstes ielu lokālplānojuma izstrādes un noslēgusi līgumu ar SIA “Metrum”. Lokālplānojuma izstrāde nepieciešama, lai grozītu Rīgas teritorijas plānojumu 2006. - 2018. gadam un nodrošinātu ostas uzņēmumu darbībai nepieciešamo infrastruktūru - auto un dzelzceļa pievedceļus, komunikāciju un ostas darbībai nepieciešamo teritoriju izbūvi.

Lasīt tālāk: Rīgas brīvostas pārvalde uzsāk darbu pie Kundziņsalas lokālplānojuma izstrādes

Rīgas brīvostas pārvaldnieks piedalījās AIVP Ģenerālajā asamblejā un diskusijā par lielo kuģu ietekmi uz ostas pilsētām

No 23. līdz 25. jūnijam Spānijas ostas pilsētā Malagā norisinājās Starptautiskās ostas pilsētu asociācijas (AIVP) dienas. 23. jūnijā notika AIVP 2016. gada Ģenerālā asambleja, savukārt tai sekojošajā ikgadējā konferencē galvenā tēma šogad bija lielo kuģu ietekme uz ostas pilsētām. Rīgas brīvostas pārvalde ir AIVP biedrs un Ģenerālajā asamblejā, kā arī konferencē to pārstāvēja pārvaldnieks Leonīds Loginovs.

Lasīt tālāk: Rīgas brīvostas pārvaldnieks piedalījās AIVP Ģenerālajā asamblejā un diskusijā par lielo kuģu...

Rīgas brīvostas pārvaldes Informācijas tehnoloģiju departamenta direktors ievēlēts par IPCSA Ziemeļamerikas un Eiropas reģionālo pārstāvi

Rīgas brīvostas pārvaldes Informācijas tehnoloģiju departamenta direktors Ansis Liepiņš ievēlēts par Starptautiskās ostu informācijas sistēmu asociācijas (International Port Community Systems Association, IPCSA) Ziemeļamerikas un Eiropas reģionālo pārstāvi (North America and Europe Regional Representative). A. Liepiņš ir viens no diviem pārstāvjiem šajā reģionā un viņa pienākums turpmāk būs sniegt dažāda veida atbalstu IPCSA biedriem aktivitātēs Baltijas valstīs, Skandināvijā un Austrumeiropā. Reģionālie pārstāvji piedalās arī IPCSA valdes sēdēs, konsultējot valdes locekļus organizācijai svarīgu lēmumu pieņemšanā.

Lasīt tālāk: Rīgas brīvostas pārvaldes Informācijas tehnoloģiju departamenta direktors ievēlēts par IPCSA...

Rīgas brīvostas pārvaldē viesojās Lielbritānijas ostu asociācijas priekšsēdētājs

Pagājušajā nedēļā Rīgas brīvostas pārvaldi apmeklēja Šorhemas (Shoreham) ostas pārvaldnieks Rodnijs Lunns (Rodney Lunn) un šīs ostas komercdirektors Alans Moterhems (Alan Motterham). Šorhemas osta ir ģenerālkravu un beramkravu osta Anglijas dienvidu piekrastē. Tās lielāko kravu apgrozījumu veido kokmateriālu imports, un šajā kravu segmentā ostai jau vairākus gadus ir laba sadarbība ar Rīgas ostas termināļiem. Tādēļ Šorhemas ostas vadība vēlējās tuvāk iepazīties ar Rīgas brīvostas pārvaldi un ostas darbību kopumā.

Lasīt tālāk: Rīgas brīvostas pārvaldē viesojās Lielbritānijas ostu asociācijas priekšsēdētājs

Noslēgts līgums par Sarkandaugavas attekas krasta nostiprināšanas darbiem Kundziņsalas dienvidos

Rīgas brīvostas pārvalde ir noslēgusi līgumu ar uzņēmumu AS „BMGS” un pēc būvatļaujas saņemšanas uzsāks darbus projekta „Sarkandaugavas attekas krasta nostiprinājums (straumi regulējošās būves ) Kundziņsalas dienvidos” realizāciju. Projekts ietver Kundziņsalas dienvidu krasta nostiprināšanu posmā no dzelzceļa tilta līdz Kundziņsalas 6. šķērslīnijai. Darbu veicējs – celtniecības uzņēmums AS „BMGS” ir specializējies hidrotehniskās būvniecības jomā un tika izraudzīts iepirkuma procedūras rezultātā.

Lasīt tālāk: Noslēgts līgums par Sarkandaugavas attekas krasta nostiprināšanas darbiem Kundziņsalas dienvidos

Ārvalstu vēstnieki apmeklē Rīgas ostu

9. jūnijā Rīgas ostā viesojās Latvijas Republikā akreditētie ārvalstu vēstnieki, kuriem katru gadu vasaras sākumā Rīgas domes priekšsēdētājs piedāvā iespēju apskatīt kādu no Rīgas attīstības objektiem, kas mūsu pilsētai ir nozīmīgs un ar ko mūsu pilsēta var lepoties. Šogad vēstnieki tikai aicināti izbraukumā ar kuģīti pa Rīgas ostu, kura laikā Rīgas brīvostas Pārvaldnieka vietnieks – Mārketinga direktors Edgars Sūna iepazīstināja viesus ar Rīgas ostas attīstību, jaunajiem projektiem, ostas uzņēmumiem un nākotnes plāniem.

Lasīt tālāk: Ārvalstu vēstnieki apmeklē Rīgas ostu

Izstādē „Transport Logistic China” Rīgas brīvosta meklē iespējas konteineru apgrozījuma palielināšanai

No 14. līdz 16. jūnijam Ķīnas pilsētā Šanhajā norisinās starptautiskā loģistikas, mobilitātes, un piegādes ķēžu vadības risinājumu izstāde „Transport Logistic China 2016”. Rīgas brīvostas pārvalde piedalās izstādē kopā ar ostas uzņēmumiem SIA „Systems Logistics” un SIA „TFS Trans”. Rīgas ostas pārstāvji izstādē piedalās Latvijas vienotajā stendā kopā ar Ventspils ostas, Liepājas SEZ un uzņēmuma VAS „Latvijas Dzelzceļš” pārstāvjiem, popularizējot Latvijas kopīgo tranzīta koridoru un paužot gatavību iesaistīties Ķīnas valdības transporta iniciatīvas „One Road, One Belt” realizēšanā. Rīgas ostai kā Latvijas lielākajam konteineru apgrozības punktam, konteinerkravu piesaiste iniciatīvas „One Road, One Belt” ietvaros un piedalīšanās transporta forumos Ķīnā ir īpaši nozīmīga.

Lasīt tālāk: Izstādē „Transport Logistic China” Rīgas brīvosta meklē iespējas konteineru apgrozījuma...

Ķīnas uzņēmēji interesējas par investīciju iespējām Rīgas ostā

8. jūnijā Rīgas ostu apmeklēja Ķīnas Tautas Republikas aviokompānijas „Hainan Airlines Company Limited” delegācija. Uzņēmuma pārstāvji Latvijā bija ieradušies, lai iepazītos ar investīciju iespējām un izteikuši vēlēšanos vizītes laikā apmeklēt arī Rīgas ostu, lai izpētītu sadarbības iespējas. Ķīnas uzņēmēji tikās ar Rīgas brīvostas Pārvaldnieku Leonīdu Loginovu un veica izbraukumu ar kuģīti pa Rīgas ostas akvatoriju, kura laikā tika iepazīstināti ar Rīgas ostas investīciju projektiem un sadarbības iespējām ar Rīgas ostas uzņēmumiem.

Kazahstānas uzņēmēji interesējas par uzņēmējdarbības iespējām Rīgas ostā brīvās zonas režīmā

14. jūnijā Rīgas brīvostas pārvaldē notika tikšanās ar Kazahstānas uzņēmējiem, kas ieradušies Rīgā Kazahstānas Tirdzniecības misijas ietvaros. Tirdzniecības misiju un Kazahstānas delegācijas vizīti organizēja Kazahstānas Nacionālā eksporta un investīciju aģentūra „KAZNEX INVEST” un Rīgas Dome. Rīgas brīvostas pārvaldē bija ieradušies 14 Kazahstānas uzņēmumu pārstāvji, ar kuriem tika pārrunātas investīciju iespējas Rīgas ostā un iespējamā sadarbība ar ostas uzņēmumiem. Kazahstānas uzņēmējus galvenokārt interesēja iespējas investīcijām un uzņēmējdarbībai brīvās ekonomiskās zonas apstākļos Rīgas ostā.  Delegācijas sastāvā ietilpstošie Kazahstānas ķīmijas un farmācijas nozares uzņēmumi izrādīja lielu interesi par ķīmisko beramkravu termināļiem. Tāpat uzņēmēji interesējās par konteineru pārkraušanas, kā arī konteinerkravu apstrādes un distribūcijas iespējām ostā.

Lasīt tālāk: Kazahstānas uzņēmēji interesējas par uzņēmējdarbības iespējām Rīgas ostā brīvās zonas režīmā

Rīgas brīvostas pārvalde iesaistās projektā „Green Cruise Port”

 

Kā viena no aktīvām Eiropas kruīza ostām, Rīgas brīvosta ir iesaistījusies projektā „Zaļā kruīza osta – kruīza ostu ilgtspējīga attīstība” (Green Cruise Port – Sustainable Development of Cruise Port Locations). Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un tā mērķis ir apvienot Eiropas kruīza ostas, lai kopīgiem spēkiem risinātu tām aktuālos jautājumus, kā arī veicinātu visu projektā iesaistīto ostu ilgtspējīgu un kvalitatīvu attīstību. 6. un 7. jūnijā Bergenas (Norvēģija) ostā notika projekta vadības komitejas sanāksme, kurā Rīgas brīvostas pārvaldi pārstāvēja Mārketinga departamenta kruīza satiksmes eksperte Laura Apoga.

Lasīt tālāk: Rīgas brīvostas pārvalde iesaistās projektā „Green Cruise Port”

Mēneša kravu apgrozījums Rīgas ostā turpina pieaugt

2016. gada maijā salīdzinājumā ar iepriekšējiem gada mēnešiem apstrādāto kravu apjoms turpināja palielināties un ostā tika pārkrauts 3,2 miljoni tonnu dažādu kravu. Tas ir par 2,9% vairāk nekā šī gada aprīļa mēnesī, kā arī par 2,3% vairāk nekā 2015. gada maija mēnesī. Līdz ar to negatīvie kopējā apgrozījuma rādītāji pret pagājušo gadu turpina samazināties, kaut arī šī gada piecos mēnešos Rīgas ostā pārkrauts par 10% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā.

Lasīt tālāk: Mēneša kravu apgrozījums Rīgas ostā turpina pieaugt

Rīgas brīvosta pārstāvēta ikgadējā ESPO konferencē

Eiropas jūras ostu organizācijas (European Sea Ports Organisation, ESPO) ikgadējā konference šogad norisinājās 2. un 3. jūnijā Dublinā (Īrijā). Konferences galvenā tēma bija ostu un jūras transporta efektivitātes paaugstināšana, ko no dažādiem skatu punktiem aplūkoja Eiropas ostu pārstāvji, transporta politikas veidotāji un pieaicinātie augsta līmeņa eksperti. Rīgas brīvostas pārvaldi konferencē pārstāvēja Rīgas brīvostas pārvaldnieks Leonīds Loginovs, Vides un attīstības departamenta direktore Inita Luna un Starptautisko sakaru un administratīvā departamenta direktore Irina Gorbatikova.

Lasīt tālāk: Rīgas brīvosta pārstāvēta ikgadējā ESPO konferencē

Ostas policijas veiksmīgā sadarbība ar ostas termināļiem palīdz atklāt kontrabandas preces ostā

Pagājušās nedēļas beigās Ostas policija dzelzceļa kravā ar minerālmēsliem jau atkal konstatēja 10 nezināmas izcelsmes un satura iepakojumus. Informācija tika nodota VID Rīgas muitas reģionālajai iestādei, un no dzelzceļa vagona izņēma 500 blokus ar NZ8 un NZ10 markas cigaretēm. Kopā tas ir 100 000 cigaretes bez Latvijas akcīzes uzlīmēm un ar Baltkrievijas marķējumu.

Šī ir jau trešā reize pēdējo trīs mēnešu laikā, kad Ostas policijas darbinieki sadarbībā ar ostas termināļu darbiniekiem konstatē kontrabandas cigaretes dzelzceļa kravās. Rīgas brīvostas pārvaldes Ostas policijas priekšnieks Valdis Voins: „Šādi gadījumi ar operatīvu kontrabandas preču konstatēšanu kravās, kas pienāk ostas termināļos, ir iespējama ciešā sadarbībā ar ostas uzņēmumu darbiniekiem. Mūsu organizētās apmācības, regulāras pārbaudes, apsardzes sistēmas un ātras informācijas apmaiņas nodrošināšana ir devušas labus rezultātus.”

Pirmais ostas celtnis Krievu salā

31. maijā jaunajā ostas teritorijā Krievu salā tika sagaidīts pirmais ostas celtnis. Celtni no savas pašreizējās teritorijas Andrejsalas rajonā uz piestātni Krievu salā pārvietoja uzņēmums SIA "STREK". Uzņēmums ir viens no tiem Rīgas ostas stividoriem, kura ogļu pārkraušanas operācijas līdz 2018. gada decembrim ir jāpārvieto uz jaunizveidoto ostas teritoriju Krievu salā.

Lasīt tālāk: Pirmais ostas celtnis Krievu salā