Meklēt

Rīgas brīvostas teritorijā iznomā zemi jauna naftas termināla celtniecībai

Rīgas brīvostas valde pagājušā sēdē pieņēmusi lēmumu par zemes iznomāšanu uzņēmumam "Naftas serviss" jauna naftas termināla būvniecībai. Līgums ar "Naftas servisu" paredz iznomāt aptuveni 290 000 kvadrātmetru zemes uz 30 gadiem. Teritorijā, kas tiks iznomāta jaunā naftas termināla būvniecībai, patlaban nekāda saimnieciskā darbība nenotiek un lielāko zemes gabala daļu veido purvs. Nomas līgums paredz, ka "Naftas serviss" līdz šā gada 31.decembrim izstrādās termināla skiču projektu, kas jāiesniedz apstiprināšanai brīvostas valdē. No Rīgas brīvostas viedokļa plānotā termināla jaudas lielums nav noteicošais faktors projekta izdevīgumam, jo, uzbūvējot jaunu naftas terminālu, tiek apgūta un sakārtota teritorija, kas šobrīd vispār netiek izmantota un līdz ar to nenes nekādu peļņu.