Policija izmantos divus Rīgas brīvostas kuterus

  • Drukāt
Rīgas brīvostas valde pieņēmusi lēmumu slēgt patapinājuma līgumu ar Rīgas Galvenās policijas pārvaldi par ostai piederošo patruļu kuteru nodošanu ūdens policijai. Saskaņā ar patapinājuma līgumu policijai tiek nodoti divi kuteri un cita speciālā tehnika kārtības nodrošināšanai Rīgas brīvostas teritorijā. Nolūkā nodrošināt kārtību uz ūdens tika izveidota īpaša 32. policijas nodaļa, taču reāli kārtības nodrošināšana uz ūdens ir apgrūtināta, jo policijai trūkst ekipējuma. Tā kā Rīgas brīvosta ir ieinteresēta kārtības uzturēšanā savā teritorijā, valde atbalstīja lēmumu par nepieciešamās tehnikas iegādi policijas vajadzībām. Kopējās laivu un ekipējuma izmaksas ir aptuveni 80 000 latu.