Meklēt

Studenti palīdz Rīgas Brīvostai nodibināt “Ideju banku”

Noslēdzoties studentu radošo projektu konkursam “Osta pilsētai”, Rīgas Brīvosta nodibina Ideju banku. Tās pamatkapitālā ieguldīti pirmie studentu ierosinājumi ostas attīstībai.

“Osta un valsts attīstība ir cieši saistītas. Tieši tādēļ dzima doma par Ideju bankas veidošanu, lai rastu jaunas idejas un virzītu to realizāciju dzīvē. Šobrīd mēs esam gandarīti par pirmajiem ierosinājumiem, kurus nākotnē varēs īstenot. Tāpēc konkursa ideju jau rudenī turpināsim, iesaistot gan studentus, gan vidusskolēnus, gan viņu mācībspēkus,” stāsta Rīgas brīvostas valdes loceklis, konkursa “Osta pilsētai” žūrijas komisijas priekšsēdētājs Ēriks Škapars.

Studentu radošo projektu konkursā “Osta pilsētai” uzvarēja un galveno balvu – pieredzes apmaiņas braucienu uz modernāko Eiropas ostu Le Havre Francijā – ieguva Evija Taurene (Latvijas Universitāte) ar kolēģiem. Komandas priekšlikumi saistīti ar vides pārvaldības jomu Baltijas jūras ekoloģiskās situācijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu kontekstā. Otro vietu un balvu – izklaides braucienu uz Stokholmu – ieguva Justīna Hudenko (Latvijas Universitāte). Justīnas darba centrā bija ostas un dzelzceļa mijiedarbības veicināšana. Trešo vietu un veicināšanas balvu ieguva Līga Millere (Latvijas Jūras akadēmija) ar kolēģiem, analizējot ostas ietekmi uz reģiona ekonomisko attīstību un meklējot risinājumus ostas ietekmes palielināšanai.

Žūrijas komisijas pārstāvis, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes dekāns Māris Purgailis noslēguma pasākumā norādīja, ka osta nav pašmērķis, bet līdzeklis kaut kā sasniegšanai, un studentu darbos tas arī ticis ievērots. Rīgas Tehniskās universitātes rektora vietnieks biznesa attiecību un attīstības jautājumos Modris Ozoliņš atzīstot, ka konkurss ir bijis labs treniņš un mācību stunda visiem iesaistītajiem, novēlēja nākošā konkursā rast vēl konkrētākas un interesantākas idejas ostas attīstībai. Savukārt Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Mārtiņš Krieviņš uzsvēra, ka pieminēšanas vērts ir fakts, ka studenti savos priekšlikumos analizēja ne tikai ostu, bet arī saistītās nozares, tā mēģinot aptvert lauku kopumā. Jūras akadēmijas rektors Jānis Bērziņš novēlēja jauniešiem mācīties svešvalodas un iespējas strādāt ostā, tā paplašinot apvārsni, ko sniedz jūra un osta.

Studentu radošo projektu konkurss “Osta pilsētai” tika organizēts ar mērķi veicināt studentu izpratni par ostas darbību, kā arī, lai meklētu jaunas idejas tās attīstībai. Studenti darbus varēja iesniegt vairāk kā 20 apakštēmās, aptverot ekonomikas un mārketinga, transporta un loģistikas, inženiertehnisko nozaru, jūrniecības, kā arī apsardzes un drošības jomas.

Konkurss norisinājās divās kārtās. Kopumā tam pieteicās 44 studenti no dažādām Latvijas augstskolām, darbus 1.kārtā iesniedza 16 studenti. Otrajai kārtai tika izvirzīti pieci dalībnieki, kuri finālā kopā ar asistentiem izstrādāja savus ierosinājumus ostas attīstībai.

Konkursa dalībniekus vērtēja: Ēriks Škapars, Rīgas Brīvostas valdes loceklis, konkursa “Osta pilsētai” žūrijas priekšsēdētājs, Māris Purgailis, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes dekāns, Modris Ozoliņš, Rīgas Tehniskās universitātes rektora vietnieks biznesa attiecību un attīstības jautājumos, Jānis Bērziņš, Latvijas Jūras akadēmijas rektors, Mārtiņš Krieviņš, Pārresoru koordinācijas centra vadītājs.