Simtiem bērnu un to vecāku apmeklē Ziemeļblāzmas bērnu svētkus

  • Drukāt

Latviešu mecenāta Augusta Dombrovska iedibinātā tradīcija ik gadu rīkot bērnu svētkus šogad tika godināta jau 104. reizi ar vērienīgiem svētkiem Vecmīlgrāvī. Ziemeļblāzmas bērnu svētkus pagājušo svētdien apmeklēja vairāk nekā divi tūkstoši Vecmīlgrāvja iedzīvotāju – bērni ar saviem vecākiem un vecvecākiem. Šoreiz svētkus ceļvedis bija pasaules apceļotājs Sprīdītis (aktieris Edgars Lipors), kurš atgriezies laimīgajā zemē un piedāvāja mazajiem svētku apmeklētājiem visdažādākās izpriecas.

Pat lietus, kas ik pa brīdim mērcēja sanākušos nespēja sabojāt bērnu un viņu vecāku omu. Visi aktīvi piedalījās dažādu radošu darbnīcu aktivitātēs, sporta un veiklības sacensībās. Vienas no iecienītākajām atrakcijām puišu vidū bija šaušana ar loku un darbošanās ar kalēju. Katram bija iespēja izkalt savu laimes pakavu. Meitenes ar interesi vēroja kā amatnieki veidoja svilpītes un dažādus salmu veidojumus un centās arī pašas izgatavot ko līdzīgu. Visiem bērniem bija iespēja arī atkārtot zināšanas Vecmīlgrāvja vēsturē, spēlēt dažādus mūzikas instrumentus, zīmēt, krāsot un makšķerēt.

Ne vien zēni, bet arī meitenes ar milzīgu interesi sekoja, kā Millera burāšanas skolas brašie jūrnieki mācīja sasiet īstos jūras mezglus īpašā Rīgas brīvostas darbnīcā. Nerimstošu sajūsmu izraisīja arī velotriālistu akrobātiskie lēcieni ar un bez divriteņiem.

Pārsteidza plašā koncerta programma, kura skanēja visu piecu stundu garumā. Spēlēja un dziedāja Augusta Dombrovska mūzikas skolas audzēkņi, dejoja Ziemeļblāzmas deju grupas, dziedāja Normunds Rutulis, Juris Hiršs un Anna Klēvere, bērni spiegdami dziedāja un dancoja līdz tādām grupām kā „4 vēji”, „King boys”, Ilzes Purmalietes jaunajām zvaigznēm un, protams, „Putnu ballei”.

Vecmīlgrāvja attīstības biedrības vadītāja Inta Biezā: „Sestdien svētkus apmeklēja ļoti daudz cilvēku un ikvienam, jaunam vai vecam, bija ko darīt. Tik liela atsaucība tikai pierāda, ka Bērnu aizsardzības dienai veltītā izcilā mecenāta A.Dombrovska bērnu svētku tradīcija auglīgi izplatās ne vien Rīgas apkaimēs, bet arī citur Latvijā. Svētku mūsdienīga attīstība iespējama tāpēc, ka tradicionālie svētku rīkotāji – „Bezalkohola biedrība Ziemeļblāzma” un Vecmīlgrāvja attīstības biedrība – jau otro gadu saņēmusi ne tikai Rīgas domes, bet arī ievērojamu Rīgas brīvostas atbalstu.”

Rīgas brīvostas valdes loceklis Ēriks Škapars svētku uzrunas laikā uzsvēra, ka Brīvosta ar prieku atbalsta šos svētkus, jo pašvaldībai un tās uzņēmumiem ir ne vien jāņem, bet arī jādod savas pilsētas iedzīvotājiem. Un šajā gadījumā ir liels prieks dot prieku ģimenēm un īpaši bērniem. Škapars apliecināja, ka uzsāktā sadarbība starp Vecmīlgrāvja Attīstības biedrību un Brīvostu ir jāturpina arī turpmāk.

Ieeja pasākumā, kā arī visas atrakcijas bērniem bija bez maksas. Ģimenes šādu sadarbību prata novērtēt un aktīvi apmeklēja pasākumu. Sadarbības programma paredz arī citas kultūras un labiekārtošanas aktivitātes Vecmīlgrāvī.