Meklēt

Rīgas ostu apmeklē Pekinas pašvaldības delegācija

6. septembrī Rīgas brīvostā viesojās Pekinas Pašvaldības Tautas kongresa deputāti.  Kuģu Satiksmes vadības centrā (KSVC) Pekinas pašvaldības pārstāvji tika iepazīstināti ar ostas darbības rādītājiem, piedāvāto pakalpojumu klāstu un investīciju projektiem. Viesiem bija iespēja iepazīties ar KSVC darbu un apskatīt Rīgas ostas teritoriju – termināļus, aktīvāko ostas attīstības rajonu – Kundziņsalu un jauno ostas infrastruktūru Krievu salā. Pekinas pašvaldības deputāti aktīvi interesējās par dažādām sadarbības formām loģistikas jomā un Ķīnas uzņēmēju iespējām Rīgas ostā. Tika apspriesti uzņēmējdarbības uzsākšanas noteikumi Rīgas ostā un Brīvās ekonomiskās zonas darbības principi. Viesi atzina, ka viņu vizītes mērķis ir iegūt pēc iespējas vairāk informācijas, lai, atgriežoties Pekinā, to varētu nodot tiem, kas interesējas par sadarbību.

Pekinas pašvaldības pārstāvjus interesēja arī Rīgas osta kā kruīza tūrisma galamērķis. Pēdējos gados Ķīnā ir sācis attīstīties kruīza tūrisms, un tūristu skaits no šīs valsts strauji pieaug visos kruīza maršrutos. Rīgas brīvostas pārvaldes pārstāvji izmantoja izdevību uzzināt Ķīnas kruīza tūristu specifiskās vēlmes un vajadzības. Tas ir svarīgi, lai kopā ar citām kruīza tūrismā iesaistītajām pusēm veidotu efektīvu mārketinga stratēģiju kruīza tūristu piesaistei no šīs valsts. Pekinas pašvaldības pārstāvji atstāja Rīgas ostu ar vispozitīvākajiem iespaidiem un bija ļoti pārliecināti par iespējamo sadarbību tuvākajā nākotnē.