Meklēt

Paziņojumi

Kuģa INGA pārdošana izsolē

Kuģa pārdošana izsolē

 

Objekta sastāvs

·     Kuteris Sea Ray 310 Sundancer, vārds “INGA”, reģistrācijas Nr. LR1089.

·     Kategorija – B “atklāta jūra”.

·     Būvēšanas gads - 2001., stiklaplasta korpus, garums 10,29 m, platums 3,4 m, kravnesība  1360 kg, 12 vietas. 

·     2 iebūvēti dīzeļdzinēji Mercury, katrs 184 kW.

·     glabāšanas pārvalks.

·      transportēšanas treilers

Objekta īpašnieks

·      Rīgas brīvostas pārvalde.

Objekta pieejamība

·      Izsolāmās mantas apskates vieta: Meldru iela 3C, Rīga (Rīgas brīvostas teritorija, iekļūšanai nepieciešama caurlaide);

·     Apskates laiks: darba dienās no plkst. 09:00 līdz 16:00. Caurlaides pieteikšana un objekta apskate saskaņojama pa tālruni 26540156. 

·      Objekts nav iznomāts.

Cena un norēķini 

·      Objekta izsoles sākuma cena: 23 000 EUR (divdesmit trīs tūkstoši euro);

·     Izsoles solis 500 EUR.

·      Samaksas kārtība par nosolīto objektu ir 100 % apmērā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Pieteikšanās termiņš un kārtība

·      Pieteikuma reģistrācija līdz 2019.gada 20.maija plkst.16.30 Kalpaka bulv. 12, Rīga;

·     Līdz 2019.gada 20.maijam jāsamaksā nodrošinājums  2 300 EUR;

·     Maksājuma uzdevumā jānorāda maksājuma mērķis “Kutera “INGA” izsoles nodrošinājums”. 

·      Rīgas brīvostas pārvaldes norēķinu konts LV94NDEA0000082263784, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle.

Informācija par izsoli

·      Izsole ar augšupejošu soli.

·     Datums 2019.gada 22.maijs.

·     Laiks 14:00

·      Vieta - Rīgas brīvostas pārvalde, Kalpaka bulv.12, Rīga. 

 

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Rīgas brīvostas pārvaldē Kalpaka bulv.12, Rīgā, darba laikā no plkst. 8:30 – 17:00, kā arī šajā lapā:

icon INGA izsoles noteikumi

 icon INGA pieteikums dalībai