Meklēt

Attīstības programma

attistibas_programma2009.g. 19.maijā Rīgas Brīvostas pārvaldes valde ir apstiprinājusi jauno Rīgas Brīvostas attīstības programmu laika periodam līdz 2018.gadam. 2011.g. 15.septembrī Rīgas Brīvostas pārvaldes valde apstiprināja grozījumus attīstības programmā.

Infrastruktūras attīstība

Rīgas brīvostas attīstības programmas ietvaros tiek īstenoti jauni infrastruktūras projekti, kas veicina uzņēmējdarbības aktivitāšu veicināšanu.

2009.gadā uzbūvēta pagaidu piestātne Žurku salā, kas ļauj Panamax kuģus piekraut līdz vēlamajam apjomam - 75 000 tonnu.

Projekts Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra.

Krievu salas attīstība ir lielākais infrastruktūras objekts Rīgas brīvostā un tā kopējās izmaksas lēšamas vairāk nekā 111 miljonu latu apmērā. Kopumā tiks apgūti 65 ha, tiks uzbūvēta 1780 m gara piestātņu līnija, kas paredzēta 7 piestātņu vajadzībām. Galvenokārt Krievu sala paredzēta beramkravu un ģenerālkravu termināļu attīstībai. Projekts jāpabeidz līdz 2012.gadam.

Projekts Rīgas brīvostas apkalpošanai paredzēto Rīgas dzelzceļā tīkla staciju un savienojošo sliežu ceļu rekonstrukcija.

Ostas pieejas infrastruktūras attīstība ietver arī uzlabojumus dzelzceļa, autoceļu un ūdensceļu savstarpējā sasaistē. Lai atrisinātu dzelzceļa pieejamību Kundziņsalā, ir izstrādāts jauna dzelzceļa tilta būvniecības un saistītās infrastruktūras pilnveidošanas projekts, kuru plānots realizēt no 2009.līdz 2013.gadam. Šis projekts ir tiešā kontekstā ar attīstāmo Nacionālo konteineru termināli. Tā būvniecību uzsāks jau šogad, bet visi četri ieplānotie attīstības posmi, tai skaitā jaunu piestātņu būvniecība, krasta nostiprināšana, kravas laukumu labiekārtošana, ofisu un noliktavu būvniecība, komunikāciju iekārtošana, autoceļu un dzelzceļa infrastruktūras pilnveidošana, noslēgsies tikai 2021.gadā. Projekta kopējās izmaksas ir 7 miljoni latu.

Projekts Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcija.

Projekts paredz kuģu ceļu padziļināšanu līdz 17 metriem posmā līdz Rīnūžiem, kas nodrošinās Aframax klases kuģu ienākšanu. Plānotas izmaksas 49 miljonu latu apmērā. Iecerēta arī Austrumu un Rietumu molu rekonstrukcija. Patlaban ir izstrādāts atjaunošanas tehniskais projekts, bet reālos darbus plānots veikt laika posmā no 2012.līdz 2015.gadam.

Brīvosta plāno arī jaunu kruīza kuģu un RoPax termināļa būvniecību Eksporta ostā. To paredzēts pabeigt līdz 2017.gadam un kopējās izmaksas sastāda 35 miljonus latu.

Perspektīvas scenāriji – plusi un mīnusi

Makroekonomiskās tendences norāda, - Rīgas Brīvosta atrodas dinamiski augošu valstu reģionā. No vienas puses tas paver labas perspektīvas kravu apjoma kāpināšanai, no otras puses – reģionā valda spēcīga konkurence un nepastāvīgs politiskais klimats. Tāpat kā visā pasaulē, līdz ar ekonomisko recesiju, arī šajā reģionā vērojams izaugsmes tempu kritums.

Skatoties Rīgas brīvostas kontekstā un zinot, ka lielākā daļa brīvostas darbības saistīta ar energoresursu pārkraušanu (ogles, naftas produkti), kā arī to, ka vidējā energoresursu cenas ilgtermiņā pasaulē pieaugs, jo fosilo resursu krājumi ir ierobežoti, bet pieprasījums pieaug, Latvijas ostām ir labas perspektīvas. Tomēr, jāņem vērā, ka turpmākajās desmitgadēs tiek prognozēta iedzīvotāju skaita samazināšanās Centrālās, Austrumeiropas un NVS valstīs, kas nozīmē arī patēriņa samazināšanos.

Krievija, kā viena no energoresursu eksporta valstīm, plāno attīstīt savu ostu tīklu un infrastruktūru. Taču, lai Krievija nodrošinātu pietiekami kvalitatīvus kravu pārvadājumus pa sauszemi līdz ostām, tai ir jāpārvar vairāki šķēršļi, tai skaitā jāuzlabo autoceļu un dzelzceļu infrastruktūra, kas ir finansiāli un laika ietilpīgs process. Tas runā par labu Latvijai.

Vērtējot brīvostas ieņēmumus, prognozes liecina – pēc optimistiskā scenārija 2030.gadā tie būs 80 miljoni eiro, pēc bāzes scenārija 60 miljoni eiro, bet pēc pesimistiskā scenārija 45 miljoni eiro.

Ir ļoti grūti pateikt precīzu ostas ietekmi uz valsti skaitliskā izteiksmē, jo tikai tagad Eiropas institūti izstrādā formulu kā to aprēķināt. Pēc provizoriskiem aprēķiniem Rīgas ostas darbība nodrošina apmēram 3 līdz 3,3 % no iekšzemes kopprodukta. Ostas darbam ir multipla ietekme un šobrīd uzskatām, ka vidēji tie ir 10 lati par vienu pārkrautu tonnu kravas.

icon Rīgas Brīvostas attīstības programma (2009.g. - 2018.g.)
icon Rīgas brīvostas attīstības programmas vides pārskata pielikumi
icon Rīgas brīvostas attīstības programmas vides pārskats
icon Rīgas ostas attīstības programma + Vides pārskats

icon Rīcības plāns 2016-2018