Meklēt

Klientiem un investoriem

Izsole

Darbnīca ar garāžu, Rīgā, Flotes ielā 14

 

Objekta sastāvs

Darbnīca ar garāžu, Rīgā, Flotes ielā 14, kadastra apzīmējums 0100 103 0124 014, kadastra Nr.0100 603 0086. Stāvu skaits: 1. Kopējā platība: 559,7 m2; Pamati: dzelzbetona/betons. Sienas: ķieģeļu mūris. Pārsegumi: dzelzbeona/betons.

Objekta īpašnieks

Rīgas brīvostas pārvalde

Objekta pieejamība

 • Objekts atrodas uz Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā piederoša zemes gabala Rīgā, Flotes ielā 14, kadastra numurs 0100 103 0124 (Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.7779).
 • Zemes gabals ir iznomāts SIA „Freja”
 • Objekts nav iznomāts

Izsole ar šādiem turpmākās izmantošanas nosacījumiem – izmantošana:

 • noliktavas un garāžas vajadzībām
 • kravu uzglabāšanai
 • jūras kravu apgrozījuma palielināšanai Rīgas brīvostā.

Cena un norēķini

 • Objekta izsoles sākuma cena 32 000 EUR
 • Termiņš norēķiniem 100 % apmērā divu nedēļu laikā no izsoles dienas

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Līdz 31.10.2017. plkst.16.30
 • Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 3200 EUR
 • Maksājuma uzdevumā jānorāda maksājuma mērķis “Īpašuma izsole Rīgā, Flotes ielā 14, nodrošinājums”. Norēķina rekvizīti norādīti izsoles noteikumos

Informācija par izsoli

 • Izsole ar augšupejošu soli
 • Datums 03.11.2017.
 • Laiks 15.00
 • Vieta Rīgas brīvostas pārvaldē, Kalpaka bulv.12, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Rīgas brīvostas pārvaldē Kalpaka bulv.12, Rīgā, darba laikā

Dokumenti lejupielādei

icon Izsole - Flotes iela 14
icon Izsole - Flotes iela 14 - Apliecinājums
icon Izsole - Flotes iela 14 - Pieteikums

 


icon Metodoloģija dzelzceļa infrastruktūras nomas maksas aprēķināšanai Bolderājā/Daugavgrīvā

icon Metodoloģija dzelzceļa infrastruktūras nomas maksas aprēķināšanai Kundziņsalā

 

icon Zemes nomas maksas un līguma termiņa noteikšanas metodika

icon Piestātņu nomas maksas noteikšanas metodika RU EN

icon 20140213 Noteikumi, kā aprēķināma un nosakāma maksa par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Kundziņsalā

icon Noteikumi, kā aprēķināma un nosakāma maksa par RBP sniegto personu un transportlīdzekļu kustības kontroles pakalpojumu