Meklēt

Ārkārtas situāciju plāns

The Emergency plan document front page

Mērķis

Rīgas brīvostas Ārkārtas situāciju plāna mērķis ir sniegt rīcības vadlīnijas un rekomendācijas, ne tikai ostas akvatorijā esošiem Latvijas karoga un ārvalstu kuģiem, bet arī ostas iekārtām un ostā strādājošiem sadarbības partneriem par veicamiem preventīviem pasākumiem, kuri novērš un samazina ĀS riskus ostā.

Ostas iekārtu un kuģu komandu koordinētai rīcībai un ciešai sadarbībai ikdienas kuģis/krasts kravu vai cita veida operāciju laikā un jebkurā diennakts laikā visiem atbildīgajiem ostas dienestiem un sadarbības partneriem būt gataviem veikt kopējus saskaņotus ĀS likvidācijas pasākumus.

Uzdevumi

Nodrošināt ikdienas preventīvo pasākumu uzturēšanu, rīkot mācības un treniņus, lai savlaicīgu reaģētu uz ārkārtas situāciju, un līdz ar to novērstu vai mazinātu:

  • Dzīvības draudus un/vai veselības kaitējumu nodarīšanas riskus attiecībā uz ostā strādājošo personālu, apmeklētājiem, kuģu personālu un ostai pieguļošo teritoriju iedzīvotājiem;
  • Kaitējumu videi;
  • Bojājumus ostas infrastruktūrai un aprīkojumam, ostas sadarbības partneru un zemes nomnieku īpašumam un blakus esošo teritoriju infrastruktūrai;
  • Negadījuma sekas un jebkādu ĀS blakusparādību ietekmi attiecīgajā ostas teritorijā.

icon Rīgas Brīvostas Ārkārtas situāciju plāns