Meklēt

Kvalitātes vadība

ISO 9001:2008

 

ISO 14001:2004

Rīgas Brīvostai - ISO 9001:2008 un ISO 14001:2004 sertifikāti

Gadu simtiem Rīga ir bijusi ostas pilsēta. No paaudzes paaudzē rīdzinieki ir mantojuši mīlestību pret jūru un kuģošanu.
Ostas sekmīga darbība visos laikos ir būtisks rīdzinieku ienākumu avots. Uzkrātās zināšanas un pieredze izvirzījuši Rīgas brīvostas uzņēmumu darbiniekus un vadošos speciālistus pozīcijās, kas nepārtraukti prasa pilnveidot saimniekošanas mehānismu atbilstoši pasaules modernāko ostu praksei, veidojot pievilcīgu un uzticības pilnu attieksmi pret klientu.

Sākot ar 1999. gada septembri Rīgas brīvostas pārvaldei piešķirts ISO 9000 standarts. Tas nozīmē darbinieku un vadošo speciālistu atbildības un kompetences paaugstināšanu, regulāru vadības sistēmas auditēšanu un iespējas realizēt ostas konkurētspēju starptautiskajā apritē kvalitatīvi jaunā pakāpē. Sistēmas sertifikāciju un auditu katru gadu veic "Bureau Veritas Quality International".

Kvalitātes sertifikāts uzliek Rīgas brīvostas pārvaldei jaunus pienākumus, taču tas pierāda, ka Rīgas brīvosta ir gatava strādāt un pieņemt atbildīgus lēmumus, veidojot prognozējamu, tālejošu ostas attīstības stratēģiju.

2005.gada 10. jūnijā Rīgas brīvostas pārvaldei piešķirts ISO 14001:2004 kvalitātes sertifikāts, ko izsniedza Bureau Veritas Quality International.