Meklēt

Valde

VALDES SASTĀVS:
Rīgas ostas valdē ir astoņi valdes locekļi: četri attiecīgās pašvaldības pārstāvji un četri Ministru kabineta iecelti pārstāvji — ekonomikas, finanšu, satiksmes un vides ministru izvirzīti pārstāvji.

Andris Ameriks

Valdes priekšsēdētājs

Dzimis 1961. gada 05. martā

Andris Ameriks studējis Rīgas Tehniskās universitātes Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātē, iegūstot inženiera-sistēmtehniķa kvalifikāciju, un Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas fakultātē tautsaimniecības plānošanas specialitātē, iegūstot ekonomista kvalifikāciju.

Iepriekš bijis Saeimas deputāts, arī Ārlietu komisijas sekretārs un Saeimas priekšsēdētāja biedrs. Kopš 2001. gada Andris Ameriks ir Rīgas domes deputāts, bet kopš 2010. gada arī Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks. Strādādams Rīgas domē, bijis Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs, Pilsētas īpašuma un privatizācijas lietu komitejas priekšsēdētājs, Rīgas brīvostas valdes loceklis un Rīgas Plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks. Būdams vicemērs, vadījis Pilsētas īpašuma komiteju un Rīgas brīvostas valdi.

No 2005. līdz 2010. gadam Rīgas brīvostas valdes loceklis. Kopš 2010. gada Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs.

 

Artis Stucka

Valdes priekšsēdētāja vietnieks

Dzimis 1976. gada 20. jūnijā

Artim Stuckam ir Latvijas Policijas akadēmijā iegūta jurista kvalifikācija un maģistra grāds tiesību zinātnēs, un doktora zinātniskais grāds valststiesībās, kas iegūts Latvijas Universitātē.

Izglītības jomā bijis Latvijas Policijas akadēmijas Valsts tiesisko zinātņu katedras asistents un lektors. Kopš 2010. gada Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību katedras pasniedzējs.

Artis Stucka valsts pārvaldē strādā vairāk nekā 15 gadus. Strādājis Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā (RAPLM), kur ieņēmis Pašvaldību darbības likumības izvērtēšanas nodaļas vadītāja, Pašvaldību pārraudzības departamenta direktora, Juridiskā departamenta direktora, kā arī valsts sekretāra vietnieka pašvaldību darbības pārraudzības jautājumos amatu. Bijis vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra, ekonomikas ministra padomnieks juridiskajos jautājumos, kā arī Ventspils brīvostas pārvaldes valdes loceklis.

Šobrīd ir satiksmes ministra padomnieks juridiskajos jautājumos. Kopš 2014. gada zvērināts advokāts zvērinātu advokātu birojā “Dzanuškāns & Partneri”.

Rīgas brīvostas valdes loceklis kopš 2014. gada.

 

Jānis Baiks

Valdes loceklis

Dzimis 1974. gada 1. februārī

Jānim Baikam ir Latvijas Universitātes bakalaura profesionālais grāds biznesa vadībā.

Pieredzi uzņēmuma vadībā guvis, gan līdzdarbojoties Valmieras pilsētas pašvaldības uzņēmumu – SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs”, SIA “Valmieras Komunālā saimniecība” un AS “Valmieras enerģija” – dibināšanā un vadībā, gan darbojoties pašvaldības uzņēmumu SIA “Vidzemes slimnīca”, SIA “VTU Valmiera” pārvaldībā.

Kā vadoša amatpersona guvis vairāk nekā 15 gadu darba pieredzi nacionāla mēroga, kā arī Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu izstrādē un īstenošanā.

2014. gadā ievēlēts par Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju. Pirms tam bijis pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks, 11 gadus bijis Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektors un 3 gadus izpilddirektora vietnieks.

Rīgas Brīvostas pārvaldes valdes loceklis no 2016.gada.

 

Baiba Bāne

Valdes locekle

Dzimusi 1966. gada 9.novembrī

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē ieguvusi profesionālo maģistra grādu ekonomikā un maģistra grādu sabiedrības vadībā. Tāpat Baiba Bāne profesionālās zināšanas publiskās finanšu vadības jautājumos papildinājusi Djūka universitātē (ASV).

Baiba Bāne valsts pārvaldē strādā vairāk nekā 15 gadus, ieņemot dažādus atbildīgus amatus. Darbu Finanšu ministrijā uzsāka 2009. gadā, strādājot par ministrijas valsts sekretāres vietnieci budžeta jautājumos. Iepriekš ieņēmusi vadošus amatus Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā un Zemkopības ministrijā.

Kopš 2014. gada pilda Finanšu ministrijas valsts sekretāres pienākumus. Finanšu ministrijas valsts sekretāra amata pamatpienākumi ir vadīt ministrijas administratīvo darbu, izstrādāt ministrijas stratēģiju un organizēt tās funkciju izpildi, lai nodrošinātu politisko lēmumu īstenošanu saskaņā ar valdības nostādnēm.

2015. gadā apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni (III šķira).

Rīgas brīvostas valdes locekle kopš 2013. gada.

 

Baiba Broka

Valdes locekle

Dzimusi 1975.gada 2.oktobrī

Latvijas Universitātē ieguvusi tiesību zinātņu maģistres grādu ar specializāciju starptautiskajās privāttiesībās, transporta tiesībās un komerctiesībās. Studējusi uzņēmējdarbības vadību Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātē, studijas un pētniecību tiesību nozarē veikusi Lūisa un Klārka koledžas Ziemeļrietumu juridiskajā skolā (ASV), kā arī Tulēna universitātē Jaunorleānā (ASV).

Kopš 1998. gada paralēli profesionālajai finanšu un juridisko konsultāciju praksei, veic akadēmisko un zinātniski pētniecisko darbu Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Kopš 2008. gada ir Starptautisko Privāttiesību Unifikācijas institūta ( UNIDROIT) Romā, Itālijā Vadības padomes locekle.

Bijusi Latvijas Republikas Tieslietu ministre. Pieredze vadošos amatos valsts kapitālsabiedrībās transporta jomā: bijusi VAS “ Starptautiskā lidosta” Rīga”” padomes priekšsēdētāja, VAS “ Latvijas Gaisa satiksme” valdes locekle. Sniedz eksperta pakalpojumus Eiropas Komisijas Transporta Komisijai transporta jomas tiesiskā regulējuma pilnveidošanai. Pārstāv Rīgas Brīvostas pārvaldi Eiropas Ostu asociācijas izpildkomitejā.

Zinātniski pētnieciskā darba ietvaros piedalījusies vairākās starptautiskās zinātniskajās konferencēs ar ziņojumiem, izstrādātas publikācijas un pētījumi par transporta industrijas, komerctiesību, būvniecības tiesību, patērētāju tiesību, līgumtiesību un publiskās privātās partnerības jautājumiem. Bijusi vieslektore Igaunijas, Brazīlijas, ASV universitātēs.

 

Mihails Kameņeckis

Valdes loceklis

Dzimis 1956. gada 26. aprīlī

Mihails Kameņeckis ieguvis pedagoģijas maģistra grādu Rīgas Aviācijas universitātē. Pirms tam absolvējis Latvijas Valsts universitāti angļu valodas un literatūras pasniedzēja specialitātē.

Bijis vecākais pasniedzējs, pēc tam rektora palīgs Rīgas Aviācijas institūtā, vēlāk strādājis AS “Parekss banka” Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieka un Korporāciju un līzinga nodaļas vadītāja vietnieka amatā.

Kopš 2005. gada marta - Rīgas domes deputāts. Kopš 2005. gada Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas loceklis, un Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas loceklis.

Rīgas brīvostas valdes loceklis kopš 2007. gada.

 

Nils Ušakovs

Valdes loceklis

Dzimis 1976. gada 8. jūnijā

Nilam Ušakovam ir Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē iegūts bakalaura grāds analītiskajā ekonomikā, savukārt Cand.oecon maģistra grāds ar specializāciju Eiropas integrācijas jautājumos ir iegūts Dienviddānijas universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Ekonomikas nodaļā.

Ieguvis plašu pieredzi žurnālistikā – strādājis Krievijas telekanāla NTV Baltijas nodaļā, Latvijas sabiedriskās televīzijas LTV Ziņu dienestā, telekanālā TV5 un Pirmajā Baltijas Kanālā.

2004. gadā par ieguldījumu žurnālistikā apbalvots ar Latvijas Žurnālistu savienības un Latvijas Universitātes nodibināto Cicerona balvu. Bija sabiedriskās organizācijas “Baltijas forums” valdes loceklis.

2005. gadā, kad vasarā iestājās Tautas saskaņas partijā, pievērsies politikai. Tā paša gada novembrī vienbalsīgi ievēlēts par politiskās apvienības “Saskaņas centrs” priekšsēdētāju. Kā partijas kandidāts 2006.gadā ievēlēts 9. Saeimā.

Kopš 2009. gada ievēlēts Rīgas domes priekšsēdētāja amatā.

Rīgas brīvostas valdes loceklis kopš 2010. gada.

 

Vadims Baraņņiks

Valdes loceklis