Meklēt

Statistika

Pārkrauto kravu apjomi 2018 (Janvāris - Februāris)

Dati pieejami: 2005-01 - 2018-02
000 tonnas 2017
Jan-Feb
2018
Jan-Feb
pieaugums (%)
Kopā 6099.90 5483.00 -10.1 %
Beramkravas 3621.50 3387.50 -6.5 %
Ģenerālkravas 1078.90 1306.40 21.1 %
Lejamkravas 1399.50 789.10 -43.6 %


Pārkrauto kravu apjomi 2017 (Janvāris - Decembris)

000 tonnas 2016
Jan-Dec
2017
Jan-Dec
pieaugums (%)
Kopā 37070.30 33674.70 -9.2 %
Beramkravas 22393.10 20915.80 -6.6 %
Ģenerālkravas 6511.20 7030.80 8 %
Lejamkravas 8166.00 5728.10 -29.9 %


Pārkrauto kravu apjomi 2016 (Janvāris - Decembris)

000 tonnas 2015
Jan-Dec
2016
Jan-Dec
pieaugums (%)
Kopā 40055.80 37070.30 -7.5 %
Beramkravas 23245.50 22393.10 -3.7 %
Ģenerālkravas 6192.70 6511.20 5.1 %
Lejamkravas 10617.60 8166.00 -23.1 %


Kravu apgrozījums

Apkalpoto kuģu skaits  Export

Kruīza kuģu ienācienu un pasažieru skaits Rīgas Brīvostā

Kruīza pasažieru tautības Rīgas Brīvostā

Prāmju pasažieru skaits Rīgas Brīvostā