Meklēt

Vides aizsardzība

zala_osta-W_copyvide-saulrRPO_un_maks._zivis-W

Rīgas brīvostas pārvalde darbojas saskaņā ar vides pārvaldības sistēmā apstiprināto vides politiku, kuras mērķis ir panākt, lai Rīgas osta kļūst par vienu no videi draudzīgākajām ostām Baltijas jūras Ziemeļaustrumu reģionā. Vides politika tiek īstenota:

  • pastāvīgi pilnveidojot ostas pārvaldes sniegto pakalpojumu izpildes tehnoloģijas ar mazāku resursu patēriņu un saudzīgāku attieksmi pret vidi;
  • nodrošinot normatīvajos aktos un citos saistošajos dokumentos noteikto vides aizsardzības prasību ievērošanu visās ostas pārvaldes struktūrvienību darbībās;
  • veicinot videi draudzīgu izejvielu un tehnoloģiju ieviešanu Rīgas brīvostā;
  • veicot pasākumus vides piesārņojuma samazināšanai;
  • paplašinot sabiedrības un ostas sadarbības partneru informētību par vides pārvaldības politiku, mērķiem un uzdevumiem, kā arī paveiktajiem darbiem vides aizsardzības jomā.

Vides pārvaldības sistēmas ietvaros ir izvērtēta Rīgas brīvostas pārvaldes darbība, tās mijiedarbība ar vidi un identificēti būtiskie vides aspekti. Rīgas brīvostas pārvaldes darbības būtiskie aspekti ir saistīti ar kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanu, ogļu kravu pārkraušanas procesā radītajiem putekļiem, ostas teritorijas piesārņojuma risku un bīstamo un piesārņojošo kravu apriti.

Apzinoties būtisko aspektu nozīmīgumu Rīgas brīvostas pārvalde izstrādājusi dokumentus, kas nosaka atbildīgās struktūras un procedūras kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanai un darbībai neparedzēta piesārņojuma gadījumā Rīgas brīvostā.

icon Kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plāns Rīgas brīvostā

Gaisa kvalitātes kontrolei Daugavas labajā krastā, kur savu darbību veic lielākās stividorkompānijas, ir izveidota monitoringa sistēma.

Gaisa kvalitāte Rīgas Ostā

 JanFebMarAprMaiJūnJūlAugSepOktNovDec
2005iconiconiconiconiconiconiconiconiconiconiconicon
2006iconiconiconiconiconiconiconiconiconiconiconicon
2007iconiconiconiconiconiconiconiconiconiconiconicon
2008iconiconiconiconiconiconiconiconiconiconiconicon
2009iconiconiconiconiconiconiconiconiconiconiconicon
2010iconiconiconiconiconiconiconiconiconiconiconicon
2011iconiconiconiconiconiconiconiconiconiconiconicon
2012iconiconiconiconiconiconiconiconiconiconiconicon
2013iconiconiconiconiconiconiconiconiconiconiconicon
2014iconiconiconiconiconiconiconiconiconiconiconicon
2015iconiconiconiconiconiconiconiconiconiconiconicon
2016iconiconiconiconiconiconiconiconiconiconiconicon
2017iconiconiconiconiconiconiconiconiconiconiconicon
2018iconicon          

icon Benzola gada vidējā koncentrācija Rīgā - Brīvostas rajonā 2008., 2009. un 2010. gadā (79.64 kB)

Gaisa kvalitātes mērījumi Rīgas brīvostā ir pieejami šeit