Meklēt

Paziņojumi

Paziņojums par SIA „Baltic Oil Terminal” IVN akceptu.

19.01.2012 Rīgas Brīvostas pārvaldes valde, izvērtējot SIA "Baltic Oil Terminal” paredzētās darbības- naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveides Rīgā, Flotes ielā 2 ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, kuru sagatavojusi SIA "Vidrūpe", un Vides pārraudzības valsts biroja 2012.gada 6.janvāra „Atzinumu Nr.1 par ietekmes uz vidi novērtējuma aktualizēto noslēguma ziņojumu naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveidei Rīgā, Flotes ielā 2, Rīgas Brīvostas teritorijā” pieņēma lēmumu Nr.8 „Par SIA „Baltic Oil Terminal ” paredzētās darbības- naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveides Rīgā, Flotes ielā 2- akceptēšanu”.

Lasīt tālāk: Paziņojums par SIA „Baltic Oil Terminal” IVN akceptu.

Saņemts SIA KU "BALTIC OIL TERMINAL" iesniegums akceptēt paredzēto darbību -naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveidi

RBP paziņo, ka ir saņemts SIA KU „Baltic Oil Terminal”, reģ. Nr. LV40003511867, juridiskā adrese Katrīnas dambis 14-203, Rīga, LV - 1045, kontakttālrunis 67 508427, iesniegums akceptēt paredzēto darbību – Naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveidi Rīgā, Flotes ielā 2.

Lasīt tālāk: Saņemts SIA KU "BALTIC OIL TERMINAL" iesniegums akceptēt paredzēto darbību -naftas un naftas...

Valdes lēmums Nr.127 par SIA "Senpasaule"

01.12.2011 Rīgas Brīvostas pārvaldes valde, izvērtējot SIA "Senpasaule” beramkravu termināļa izveides Kundziņsalā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, kuru sagatavojusi SIA "Eiroprojekts", un Vides pārraudzības valsts biroja 2011.gada 23.novembra „Atzinums Nr.11 par beramkravu termināļa izveides Kundziņsalā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu” pieņēma lēmumu Nr.127 „Par SIA „Senpasaule”paredzētās darbības- beramkravu termināļa izveides Rīgas brīvostas teritorijā, Kundziņsalā- akceptēšanu”.

icon 2011.12.01. Valdes lēmums nr.127 par SIA Senpasaule paredzētās darbības - beramkravu termināļa izv (1.17 MB)

Saņemts SIA "Senpasaule" iesniegums par beramkravu pārkraušanas termināļa izveidi Uriekstes ielā 28, Kundziņsalā, Rīgā, akceptu

RBP paziņo, ka ir saņemts SIA "Senpasaule", juridiskā adrese Līgatnes iela 4-8, Rīga, LV 1014, reģistrācijas Nr. 40003847462, kontakttālrunis 67 518295, iesniegums par beramkravu pārkraušanas termināļa izveidi Uriekstes ielā 28, Kundziņsalā, Rīgā, akceptu.

Lasīt tālāk: Saņemts SIA "Senpasaule" iesniegums par beramkravu pārkraušanas termināļa izveidi Uriekstes ielā...

Valdes lēmums nr.54 par SIA "Riga fertilizer terminal"

30.06.2011 Rīgas Brīvostas pārvaldes valde, izvērtējot SIA "Riga fertilizer terminal" minerālmēslu pārkraušanas un uzglabāšanas terminālā izveides Kundziņsalā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, kuru sagatavojusi SIA "Ekons" un Vides pārraudzības valsts biroja 2011.gada 30.maija "Atzinumu Nr.7 par minerālmēslu pārkraušanas un uzglabāšanas termināļa izveides Kundziņsalā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu", pieņēma iconlēmumu Nr.54 "Par SIA "Riga fertilizer terminal" paredzētās darbības- minerālmēslu pārkraušanas un uzglabāšanas termināļa izveides Kundziņsalā- akceptēšanu" (418.86 kB)

Lasīt tālāk: Valdes lēmums nr.54 par SIA "Riga fertilizer terminal"

Paziņojums par SIA „Naftimpeks”

RBP paziņo, ka ir saņemts SIA „Naftimpeks”, adrese Laivinieku iela 11, Rīga, LV1015, reģistrācijas Nr. 4000335501, kontakttālrunis 67 353367, iesniegums par esošā naftas produktu termināļa Rīgā, Laivinieku ielā 11 paplašināšanas akceptu. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu izsniegts 2010.gada 16.augustā.

Sabiedrība ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu var iepazīties Vides pārraudzības valsts biroja mājaslapā, saite http://www.vpvb.gov.lv/lv/?id=97.

Valdes lēmums nr.53 par SIA „Naftimpeks”

Rīgas Brīvostas pārvaldes valde 17.06.2011 ir pieņēmusi lēmumu Nr.53 par SIA "Naftimpeks" paredzētās darbības- esošā naftas produktu termināļa Rīgā, Laivinieku ielā 11 paplašināšanas- akceptēšanu.

icon2011.06.17. Valdes lēmums nr.53 par Naftimpeks (387.72 kB)