Meklēt

 • Uncategorised
  Rakstu skaits:
  142
 • News
  Rakstu skaits:
  1428
 • Media News
  Rakstu skaits:
  1185
 • Impact assessments
  Rakstu skaits:
  0
  • Environmental impact assessments

   {{en-GB}}

   vansu_T-gaiss1

   The necessity of the environmental impact assessment is established by the law “On Environmental Impact Assessment” of 14 October 1998.

   On 17 February 2004, the Cabinet of Ministers Regulations No. 87 “Procedures for Environmental Impact Assessment” were adopted that precisely regulate the fulfillment mechanisms of the requirements established by the law “On Environmental Impact Assessment”.

   {{lv-LV}}

   vansu_T-gaiss1

   Ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību nosaka 1998. gada 14.oktobra likums "Par ietekmes uz vidi novērtējumu".

   2004. gada 17. februārī tika pieņemti Ministru kabineta Noteikumi Nr.87 "Kārtība, kādā vērtējama ietekme uz vidi", kas precīzi reglamentē likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteikto prasību izpildes mehānismu.

   {{ru-RU}}

   vansu_T-gaiss1

   Необходимость оценки влияния на окружающую среду определяет закон "Об оценке влияния на среду" от 14 октября 1998 года.

   17 февраля 2004 года были приняты Правила Кабинета министров Nr.87 "Порядок, в котором оценивается влияние на среду ", которые точно регламентируют механизм выполнения требований, определенных законом "Об оценке влияния на среду".

   {{end}}

   Rakstu skaits:
   8
 • Panoramic views
  Rakstu skaits:
  4
 • Laws and Regulations
  Rakstu skaits:
  41
 • Projects
  Rakstu skaits:
  0
 • Tenders
  Rakstu skaits:
  0
 • Environmental Notices
  Rakstu skaits:
  10
 • Movies
  Rakstu skaits:
  1
 • Regate
  Rakstu skaits:
  4