Meklēt

Rīgas brīvosta organizē Baltkrievijas preču biržas bezmaksas semināru Latvijas uzņēmējiem

2012.gada 18.aprīlī Rīgas Brīvostas pārvalde sadarbībā ar SIA „Business support services”, Baltkrievijas „Republikās uzņēmējdarbības konfederācijas” pārstāvniecību Latvijā un „Latvijas un Baltkrievijas ekonomisko sakaru veicināšanas biedrību” organizē bezmaksas semināru Latvijas uzņēmējiem par tirdzniecības iespējām, izmantojot Baltkrievijas Universālo preču biržu (turpmāk, Birža), Biržas pakalpojumiem un sadarbības piedāvājumiem loģistikas jomā. Seminārs tiek organizēts Biržas delegācijas vizītes Rīgas Brīvostā programmas ietvaros.

Seminārā plānotas trīs Biržas vadības pārstāvju uzstāšanās: 1) Biržas darbības rezultāti 2011.gadā. Biržas pārstāvniecības Latvijā uzdevumi; 2) Latvijas uzņēmumi Baltkrievijas biržas tirgū. Elektroniskās tirdzniecības iespējās caur Biržu, jaunākie Biržas produkti un Biržas projekti Baltkrievijā un ārzemēs; 3) Biržas loģistika (sadarbība ar loģistikas centriem, pārvadātājiem, ekspertiem u.tt.) Biržas sadarbības ar Rīgas ostas termināliem.

Birža strādā kopš 2005.gada. Tās galvenais uzdevums ir organizēt un nodrošināt efektīvu un caurspīdīgu tirdzniecības mehānismu un garantēt tirdzniecības un loģistikas līgumu izpildi kā no pārdevēju, pircēju, tā arī no loģistikas ķēdēs iesaistīto dalībnieku puses.

Biržas tirdzniecība notiek 4 sekcijās: 1) metālprodukcija; 2) kokmateriāli; 3) lauksaimniecības produkcija; 4) rūpniecības un plaša patēriņa preču tirdzniecība. Tas nav tikai Baltkrievijas preču eksports, bet arī imports un valsts iepirkumi. Bez tam, Birža piedāvā saviem klientiem loģistikas risinājumus sadarbībā ar pārvadātājiem, loģistikas centriem, ostām un preču kvalitātes ekspertiem.

Atbilstoši 2012.gada 1.janvāra datiem Biržā reģistrēti 9673 biržas tirdzniecības dalībnieki un biržas brokeru klienti, no tiem, 2054 ārvalstu uzņēmumi no 55 valstīm (140 Latvijas uzņēmumi, 204 Lietuvas, 147 Polijas, 1022 Krievijas, 130 Ukrainas u.tt.)

Lai Biržas klientiem piedāvātu efektīvākus loģistikas risinājumus, 2011.gada nogalē Rīgas brīvostā Biržas noliktavu statusā tika akreditēti 2 termināļi: „WT Terminal” un „Rīgas universālais termināls”. Salīdzinājumam, Klaipēdas un Tallinas ostās tikai pa vienam. Kopš 2011.gada novembra Biržu Latvijā pārstāv SIA „Business support services”, kam no Biržas puses piešķirtas tiesības veikt jaunu Biržas tirdzniecības dalībnieku akreditāciju.

Semināra norises vieta: Rīgas Brīvostas pārvalde- Rīgā, Kalpaka bulvārī 12.

Semināra laiks: 2012.gada 18.aprīlis no plkst. 10.00. līdz 13.00. Dalībnieku reģistrācija no 9.30.