Meklēt

Rīgas Brīvostas pārvaldē norisinās Eiropas ostu asociācijas valdes sēde

2012.gada 5.jūnijā Rīgas brīvostas pārvaldē notika Eiropas ostu asociācijas (ESPO) valdes sēde.  Šajā pasākumā bija pārstāvētas 20 no 27 ESPO dalībvalstīm.

2012.gads Eiropas Savienībā ir ievērojams ar to, ka šogad tiek gatavoti pētījumi par iespējamām izmaiņām Eiropas jūras ostu politikas jomā. Pirmkārt, jāņem vērā, ka ESPO regulāri publicē vadlīnijas visdažādākajos ostu politikas jautājumos un dalībvalstīm tika prezentētas zaļās politikas vadlīnijas ostu jautājumā. Tika pārrunāta gan labākā prakse, gan dažādu ostu pieredze vides aizsardzības un dabas aizsardzības jautājumu risināšanā. Ir gaidāms, ka tuvākajā laikā zaļās politikas jautājums tiks pilnībā izstrādāts un publicēts izmantošanai.

Otrs būtiskais jautājums ir 2015.gads. Tad stājas spēkā Starptautiskās Jūras organizācijas un Eiropas Savienības pozīcija par samazinātu sēra daudzumu degvielā Baltijas un Ziemeļu jūrā. Eiropas Komisija strādā pie direktīvas, kas paredz samazināt sēra daudzumu degvielā un tādējādi, šobrīd ir jāveic nopietna analīze par to, kādu ietekmi tas atstās uz Baltijas ostu darbību. Ar šīs regulas pieņemšanu Baltijas ostu pārstāvjiem var rasties problēmas ar kravu apstrādes ātrumu un kravu apstrādes sadārdzināšanos. Vienlaicīgi ir jādomā par to, vai ostu attīrīšanas iekārtas būs gatavas uzņemt koncentrētos atkritumus, kuri rodas lietojot gaisa attīrītājus, lai uztvertu šo emisiju gaisā, kas varētu būt ļoti piesārņotas ķīmiskās vielas. Eiropas ostu valdes sēdē tika nolemts pievērst Eiropas Savienības politiķu uzmanību šiem jautājumiem, lai varētu izanalizētu visas iespējamā sekas.