Meklēt

Ciešāk sadarbosies gaisa piesārņojumu un smaku kontrolē

Šodien Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš tikās ar atbildīgajiem Valsts Vides dienesta (turpmāk – VVD) un Ostas policijas pārstāvjiem, kā arī uzņēmuma “PARS TERMINAL” vadību, lai pārrunātu gadījumu par vakar Vecmīlgrāvī konstatēto smaku un lemtu par turpmāko rīcību.

Kā zināms, reaģējot uz iedzīvotāju sūdzībām, vakar VVD un Ostas policija veica pārbaudes un gaisa kvalitātes mērījumus, lai skaidrotu smakas izcelsmi un avotu. Saskaņā ar VVD informāciju šobrīd tiek gaidīti analīžu rezultāti, kas parādīs, vai tā izplatījusies no Kundziņsalā strādājošā ostas uzņēmumu “PARS TERMINAL”, kas šajā laikā veica katalītiskās gāzeļļas produktu iekraušanu kuģī.

Lai nodrošinātu efektīvāku procesu uzraudzību un kontroli, atbildīgie dienesti vienojās turpmāk ciešāk sadarboties, operatīvās informācijas apmaiņā iesaistot arī ostas uzņēmumus. Ne vienmēr, veicot pārkraušanas operācijas, smakas ar uzņēmumiem pieejamajām mērierīcēm ir konstatējamas pašā terminālī, līdz ar to, jo ātrāk uzņēmums saņem informāciju par sūdzībām, jo savlaicīgāk iespējams atrast un novērst to cēloni.

Vienlaikus “PARS TERMINAL” pauda gatavību strādāt pie tehnoloģiskiem risinājumiem, lai perspektīvā kopumā varētu mazināt naftas produktu pārkraušanas rezultātā gaisā nonākošās smakas. Tāpat uzņēmums ir gatavs sadarboties ar VVD, nepieciešamības gadījumā veicot regulāras pārkraujamo naftas produktu sastāva analīzes, kā arī rūpīgi izvērtējot kravu pārkraušanas ātrumu.

“Rīgas ostas uzņēmumiem jāstrādā tā, lai maksimāli netraucētu iedzīvotājiem un neradītu apdraudējumu pilsētvidei. Lai gan jebkurš naftas produktu pārkraušanas process ir saistīts ar neliela inertās gāzes un kravas izgarojumu maisījuma no kuģa nonākšanu atmosfērā, būtiski, lai ikviens kravu pārkraušanas terminālis ievērotu visas vides prasības un noteikumus. Turpmāk vēl stingrāk monitorēsim ikviena termināla darbu, un pārkāpumu gadījumā vainīgie tiks saukti pie atbildības”, uzsver Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, B kategorijas atļaujas ostas uzņēmumiem izsniedz Valsts vides dienests, kurš kontrolē arī atļaujas nosacījumu ievērošanu.

Regulāru gaisa piesārņojuma monitoringu diennakts režīmā visā ostas teritorijā veic arī Ostas policija. Ja rodas aizdomas par vides piesārņojuma gadījumiem, iedzīvotāji aicināti vērsties Ostas policijā, zvanot pa diennakts tālruni 67090777.